מי אנחנו?

תנועת “ישראלים נגד גזענות” הוקמה על ידי גרעין של אזרחים הבאים מלב ליבו של הממסד הביטחוני, העסקי והציבורי בישראל. אזרחים היודעים ויכולים להשפיע ולהוביל למציאות אחרת. אזרחים שמתוך חרדה לשלמותה וללכידותה של החברה הישראלית, החליטו לנצל את כוחם הציבורי כדי להשפיע ולנצח את הגזענות.

התנועה תפעל כנגד כלל תופעות הגזענות. בשל מצב החרום תמקד מאמץ ראשוני בגזענות כלפי יוצאי אתיופיה אך גם כלפי שאר חלקי החברה הישראלית המופלים ומושפלים בגין מוצאם האתני או צבע עורם.

תנועת “ישראלים נגד גזענות” אינה תנועת מחאה אלא תנועת השפעה.

יעדי התנועה הם:

  • ליצור מודעות ציבורית רחבה לסכנות הגזענות 
  • לרתום גופים ממלכתיים, ארגוני השפעה וחברות פרטיות לקחת אחריות ולהילחם בגזענות בתחומם
  • לקדם תוכניות חינוך וערוצי חינוך ליצירת דה לגיטימציה לגזענות
  • לגייס כל אזרח ואזרחית לפעול בסביבתם נגד גזענות ולהתחייב לכך באמצעות חתימה על האמנה הציבורית
  • להשפיע על הממשלה ועל הכנסת ליזום חקיקה מתקנת, להעמיד משאבים תקציביים ולפעול באופן אפקטיבי ומדיד למיגור תופעות גזענות

תנועת “ישראלים נגד גזענות” תפעל בשם הציבור ולמען הציבור מול כלל גופי ההשפעה והארגונים הגדולים במדינת ישראל, תסייע להם לשלב ידיים, לתכנן תוכניות למיגור הגזענות ולהוציאן לפועל, ותדווח לציבור על התקדמותם והצלחתם.

מי אנחנו?

תנועת “ישראלים נגד גזענות” הוקמה על ידי גרעין של אזרחים הבאים מלב ליבו של הממסד הביטחוני, העסקי והציבורי בישראל. אזרחים היודעים ויכולים להשפיע ולהוביל למציאות אחרת. אזרחים שמתוך חרדה לשלמותה וללכידותה של החברה הישראלית, החליטו לנצל את כוחם הציבורי כדי להשפיע ולנצח את הגזענות.

התנועה תפעל כנגד כלל תופעות הגזענות. בשל מצב החרום תמקד מאמץ ראשוני בגזענות כלפי יוצאי אתיופיה אך גם כלפי שאר חלקי החברה הישראלית המופלים ומושפלים בגין מוצאם האתני או צבע עורם.

תנועת “ישראלים נגד גזענות” אינה תנועת מחאה אלא תנועת השפעה.

יעדי התנועה הם:

  • ליצור מודעות ציבורית רחבה לסכנות הגזענות 
  • לרתום גופים ממלכתיים, ארגוני השפעה וחברות פרטיות לקחת אחריות ולהילחם בגזענות בתחומם
  • לקדם תוכניות חינוך וערוצי חינוך ליצירת דה לגיטימציה לגזענות
  • לגייס כל אזרח ואזרחית לפעול בסביבתם נגד גזענות ולהתחייב לכך באמצעות חתימה על האמנה הציבורית
  • להשפיע על הממשלה ועל הכנסת ליזום חקיקה מתקנת, להעמיד משאבים תקציביים ולפעול באופן אפקטיבי ומדיד למיגור תופעות גזענות

תנועת “ישראלים נגד גזענות” תפעל בשם הציבור ולמען הציבור מול כלל גופי ההשפעה והארגונים הגדולים במדינת ישראל, תסייע להם לשלב ידיים, לתכנן תוכניות למיגור הגזענות ולהוציאן לפועל, ותדווח לציבור על התקדמותם והצלחתם.

שותפים לדרך

שותפים לדרך

תודה שלקחתם חלק